Wojciech Grabka - Notariusz Kielce

Kancelaria notarialna
Kontakt

Kancelaria

Czynności Notarialne

Notariusz Kielce
Notariusz Kielce
Notariusz Kielce
Notariusz Kielce

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Wśród najczęściej realizowanych czynności znajdują się między innymi:

 • umowy sprzedaży (działek, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali),
 • umowy darowizny (działek, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali),
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • umowy i protokoły spółek,
 • akty poświadczeń dziedziczenia,
 • umowy działu spadku,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • akty ustanowienia służebności oraz użytkowania,
 • akty poddania się egzekucji,
 • umowy zamiany,
 • umowy o dożywocie,
 • akty ustanowienia hipotek,
 • pełnomocnictwa,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach,
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów,
 • pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu.

Dokumenty

Zastanawiasz się jakie dokumenty musisz przygotować przed wizytą?

Istnieją pewne podstawowe dokumenty, które można w tym zakresie wskazać, jednak należy pamiętać, że charakter danej sprawy może spowodować konieczność dostarczenia jeszcze innych, wymaganych dokumentów. Dlatego bezpieczniej będzie skontaktować się z pracownikami naszej kancelarii, aby dowiedzieć się, jakie dokumenty należy ze sobą mieć podczas wizyty u notariusza.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez formularz kontaktowy

Opłaty

Jakie są koszty dokonania czynności notarialnej?

Wysokość wynagrodzenia notariusza jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r. poz. 272 z późn.zm.), a uzależniona jest ona do wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.

Notariusz bezpłatnie udziela informacji oraz porad związanych z czynnościami notarialnymi.

Celem określenia dokładnych kosztów, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez formularz kontaktowy. Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.

Kontakt

Nasz Adres:
Panoramiczna 2/38, 25-503 Kielce
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek: 9:00-16:00
Istnieje możliwość dostosowania godzin funkcjonowania kancelarii do indywidualnych potrzeb, również w dni wolne od pracy, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
Telefon:
668-098-877
E-mail:
wojciech.grabka@kin.pl
Informacje Rejestrowe:
NIP: 9591786390
REGON:385985612

Napisz do nas

formularz kontaktowy

Imię jest wymagane
Adres email jest wymagany
Niepoprawny email.
Numer telefonu jest wymagany.
Wiadomość jest wymagana.
kancelaria notariusz kielce budynek
×